Aktuality

Seminář "Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů" (15. 3. 2018)
pořádaný VZ a ZEV pod záštitou předsedkyně VZ prof. MUDr.V. Adámkové, CSc., a předsedy ZEV Ing. J. Faltýnka,proběhl ve středu 28. 3. 2018 od 12.00 h v místnosti č. 108/Státní akta. Více viz pozvánka





ISP (příhlásit)