Aktuality

Tisková konference "Budoucnost onkologie" (28. 6. 2018)
se konala ve středu 27. 6. 2018 od 13.30 h v novinářském Atriu, za účasti předsedkyně VZ prof. MUDr. V. Adámkové, CSc., předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. J. Prausové, Ph.D., MBA a ředitele ÚZIS doc. RNDr. L. Duška, Ph.D.

Budoucnost české onkologie je ve výchově kvalitních lékařů a v lepší organizaci péče.

Zajištění české onkologické péče do značné míry závisí na tom, jak zvládneme organizaci péče o stále narůstající počty pacientů.

Ročně v ČR nově přibývá více než 85 000 nově diagnostikovaných onkologických pacientů a osobní zkušenost s nádorovým onemocněním má více než 540 000 žijících spoluobčanů. Tento počet nadto ročně roste o 3% - 4%. Pozitivní zprávou je, že česká onkologie dlouhodobě významně prodlužuje přežití onkologických pacientů. Avšak cenou za tento úspěch je další nárůst počtu nemocných, kterým je nutné zajistit péči. Požadovaný objem péče nepůjde do budoucna zajistit bez intenzivní spolupráce poskytovatelů zdravotních služeb, nejen nemocnic mezi sebou, ale i nemocnic a primárních poskytovatelů, zejména praktických lékařů. Je také nutné posílit vzdělávání českých lékařů – onkologů, neboť bez kvalitního personálu bude rostoucí zátěž populace nezvládnutelná. Potřebná opatření jsou již navržena a tisková konference představí novou „Koncepci onkologické péče ČR“. Cílem je posílit nosnou strategii Národního onkologického programu ČR: „správná léčba – správnému pacientovi – včas a na správném místě“.
Tisková konference
Tisková konferenceISP (příhlásit)