Aktuality

Seminář "Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události" (4. 7. 2018)
pořádaný pod záštitou předsedkyně VZ prof. MUDr. V. Adámkové, CSc., vpondělí 9. 7. 2018 od 10.00 h vbudově PSP, Sněmovní 1, místnost č. 205/II. patro.
SeminářISP (příhlásit)