Aktuality

Tisková konference "Proočkovanost proti lidským papilomavirům (HPV) v ČR" (19. 2. 2019)
za účasti předsedkyně VZ prof. V. Adámkové aředitele ÚZIS prof. L. Duška se konala ve středu 20. 2. 2019 od 13.00 h vbudově PSP, Sněmovní 4, novinářské Atrium. Materiály viz. dále.

Očkování dívek i chlapců proti lidským papilomavirům (HPV) zabraňuje vzniku vážných nádorových onemocnění a chrání lidské životy

 

Prezentace nově dostupných dat za období 2010 - 2018
 

V České republice je obdobně jako ve většině vyspělých zemí Evropy zaveden vakcinační program proti lidským papilomavirům. Tyto vakcíny jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku. Očkování se týká dívek i chlapců.

  • Očkování je pro dívky hrazené od 1. dubna 2012 a novelou zákona č. 290/2017 Sb. v srpnu 2017 bylo očkování rozšířené také pro chlapce, pro obě pohlaví platí výše uvedené věkové rozmezí (s platností od 1. 1. 2018).

Ve spektru současných možností boje se zhoubnými nádory je toto očkování skutečně průlomovou a velmi účinnou prevencí řady velmi vážných nádorových onemocnění, jako jsou karcinomy hrdla děložního, vulvy, anu, penisu, vaginy, ale také např. karcinomu orofaryngu. Celkem je popsáno cca 150 lidských papilomavirů, z nichž přibližně 40 napadá genitální oblast a jsou tak označovány za celosvětově nejčastěji sexuálně přenášenou chorobou. Právě proti nim toto dostupné očkování chrání. Zásadní skutečností je, že očkováním lze zabránit samotnému vzniku těchto onemocnění, neboť očkování potlačuje samotnou příčinu vzniku a rozvoje daných maligních onemocnění.

 V české populaci jde o problém s velkým populačním a epidemiologickým dopadem, neboť počet těchto HPV pozitivních nádorů celkově setrvale narůstá. Ročně v ČR nově onemocní nádory asociovanými s HPV (tzv. incidence) až 2440 pacientů (z toho téměř 900 mužů) a s osobní zkušeností s těmito nádory žije (tzv. prevalence) více než 27 500 osob (z toho 4 900 mužů). S výjimkou karcinomu děložního hrdla (kde se na poklesu počtu nemocných podílí běžící screeningový program) počty těchto nádorových onemocnění každoročně rostou o +3 až +5% a onemocnění postihuje i relativně mladé pacienty. Incidence začíná narůstat již od věkových kategorií 30 – 35 let, podstatná část pacientů je tedy postižena v mladém, produktivním, věku.

 Tisková konference shrne dostupnost očkování proti HPV v ČR a uvede zcela nové údaje o tzv. proočkovanosti. Nově jsou k dispozici kompletní a validovaná data Národního zdravotnického informačního systému za období 2010 – 2017, která umožňují vyhodnocení dlouhodobých trendů. Data o počtech očkovaných v roce 2018 jsou uzavřena za 1. – 3. kvartál – celkové očekávatelné počty za tento kalendářní rok jsou tedy doplněny statistickými predikcemi.

 Analyzujeme-li pouze očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pak prooočkovanost dívek ve věku 13 – 14 let dosáhla v roce 2017 úrovně 63% - 65%, avšak jsou u ní patrné vysoké rozdíly mezi jednotlivými regiony ČR (50% - 75%). Pozitivním faktem je, že počet očkovaných dívek každoročně narůstá o cca 4 – 5% ročně a statistická predikce provedená na celý rok 2018 udává více než 32 000 očkovaných dívek.

 Velmi pozitivním faktem je, že nově dostupná data ukazují na významný růst počtu očkovaných chlapců. V roce 2017 bylo proti HPV z veřejného zdravotního pojištění očkováno 7 130 chlapců a věrohodná statistická predikce udává pro rok 2018 více než 10 000 očkovaných. Je zde jasně patrný vliv hrazení očkování z veřejného zdravotního pojištění; před rokem 2017 bylo očkování hrazeno pouze několika desítkám chlapců ve věku 13 – 14 let.

 Lze uzavřít, že proočkovanost proti HPV vykazuje u dívek i chlapců pozitivní a rostoucí trend. Nicméně dostupná data stále ukazují na existující rezervy v této prevenci, je nezbytné zvýšit celkovou populační proočkovanost a zejména se zaměřit na odstranění rozdílů mezi regiony. Z těchto důvodu má velký smysl občany o přínosu očkování informovat a zvýšit tak jejich účast v hrazeném vakcinačním programu.

 

ISP (příhlásit)