Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 26 (10. prosince 2019)
č. 25 (12. listopadu 2019)
č. 24 (29. října 2019)
č. 23 (1. října 2019)
č. 22 (3. září 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 25 (12. listopadu 2019)
č. 24 (29. října 2019)

další

Usnesení

č. 137k veřejnému slyšení k „Petici za posílení práv společenství vlastníků jednotek a vlastníků bytových jednotek" (č. 8/P/2019) (12. listopadu 2019)
č. 136k návrhu termínu a programu příští schůze (12. listopadu 2019)
č. 135k informacím zpravodajů o stavu přidělených petic a k nově došlým peticím (12. listopadu 2019)
č. 134k návrhu termínu a programu příští schůze (29. října 2019)
č. 133k záměru zahraničních cest petičního výboru na rok 2020 (29. října 2019)

další

Záznamy z jednání

č. 73k vládnímu návrhu státního rozpočtu Úřadu vlády na rok 2019 - kapitola 304 (včetně projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly) (6. listopadu 2018)
č. 34k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (13. března 2018)

další

Semináře

Podmíněné propuštění - jeho možnosti a limity (2. dubna 2019)
Děti patří do rodin a ne do ústavůkulatý stůl (19. března 2019)
Práva dítěte v zákonech a ve skutečnosti (5. února 2019)
Petice za ukončení genocidy praktikujících metody Falun Gong páchané čínským režimem (21. června 2018)
Možnosti a limity celostátního referenda (25. dubna 2018)

další
ISP (příhlásit)