Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 25 (5. září 2019)
č. 24 (27. června 2019)
č. 23 (11. až 13. června 2019)
č. 22 (16. května 2019)
č. 21 (4. dubna 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 24 (27. června 2019)
č. 23 (11. až 13. května 2019)

další

Usnesení

č. 126Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447. (27. června 2019)
č. 127Výjezdní zasedání výboru v Jihomoravském kraji (27. června 2019)
č. 125Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 11/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 448. (27. června 2019)
č. 124Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 412. (27. června 2019)
č. 121Informace ředitele Agentury CzechTourism (16. května 2019)

další

Semináře

Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk 40 (19. června 2018)

další
ISP (příhlásit)