Akce 23. ledna 2019

Zpráva

Návrhy kandidátů na volbu dvou členů RČRo (do 7. února) (23. 1. 2019)
Předseda PS vyzývá oprávněné instituce k předložení návrhů kandidátů na volbu dvou členů Rady Českého rozhlasu, do 7. února 2019.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 15 (23. ledna 2019) 
Organizační výbor
č. 30 (23. ledna 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 35 (23. ledna 2019) 
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 10 (23. ledna 2019) 
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 1 (23. ledna 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

26. schůze (22. ledna až 13. února 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)