Akce 27. června 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 41 (27. června 2019) 
Volební výbor
č. 15 (27. června 2019) 
Ústavně právní výbor
č. 46 (27. června 2019) 
Výbor pro bezpečnost
č. 25 (27. června 2019) 
Výbor pro sociální politiku
č. 33 (27. června 2019) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 24 (27. června 2019) 
Zahraniční výbor
č. 31 (27. června 2019) 
UPV - Finanční podvýbor
č. 4 (27. června 2019) 
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 10 (27. června 2019) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
č. 8 (27. června 2019) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Budoucnost v oblasti kontroly užívání tabáku v ČR (27. června 2019) ISP (příhlásit)