Akce 10. září 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 19 (10. září 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)