Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 22 (13. listopadu 2019)
č. 21 (18. září 2019)

Zápisy z jednání

č. 20 (4. září 2019)
č. 21 (18. a 19. září 2019)

Usnesení

č. 99Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí (KOM (2019) 233 v konečném znění, kód Rady 9416/19) (13. listopadu 2019)
č. 98Dokument EU: Zpráva Komise - Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019 - COM(2019) 232 final (13. listopadu 2019)
č. 97k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021 - 2030, C(2019) 4403 final - 10520/19 (13. listopadu 2019)
č. 96Informace o jednání podvýboru pro ochranu přírody a krajiny (13. listopadu 2019)
č. 95Záměr zahraničních cest výboru na rok 2020 (13. listopadu 2019)

Semináře

Finance tváří v tvář změně klimatu (17. září 2019)
Odpady a oběhové hospodářství (1. října 2019)
Kulatý stůl k novele zákona o obchodování s emisními povolenkami (tisk 483) (11. června 2019)
Stop sečení srnčat (2. dubna 2019)
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe (19. března 2019)ISP (příhlásit)