Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9
č. 2

Zápisy z jednání

č. 46
č. 42

Usnesení

č. 181k zahraniční cestě (25. schůze)
č. 168k návrhu poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů - tisk 373 (28. ledna 2004)
č. 180k zahraniční cestě (25. schůze)
č. 170k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb.,o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů - tisk 433 (28. ledna 2004)
č. 179k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony - tisk 521 (11. února 2004)ISP (příhlásit)