Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 61k vládnímu návrhu zákona o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - zkrácené jednání (12. září 2002) 
č. 62k návrhu na změnu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 42/ (12. září 2002) 
č. 63k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ ve zkráceném jednání (12. září 2002) 
č. 64k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ ve zkráceném jednání (13. září 2002) 
č. 65k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 44/ ve zkráceném jednání (13. září 2002) 
č. 66k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ ve zkráceném jednání (13. září 2002) 
č. 67k posouzení podmínek pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 /sněmovní tisk 46/ ve zkráceném jednání (13. září 2002) 
č. 68k vládnímu návrhu zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání (13. září 2002) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů /sněmovní tisk 44/ - zkrácené jednání (13. září 2002) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - zkrácené jednání (13. září 2002) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003 /sněmovní tisk 46/ - zkrácené jednání (13. září 2002) 
č. 72k návrhu na určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny (8. října 2002) 
č. 73k návrhu na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (8. října 2002) 
č. 74k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (8. října 2002) 
č. 75k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení (8. října 2002) 
č. 76k senátnímu návrhu ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 50/ - prvé čtení (8. října 2002) 
č. 77k vládnímu návrhu zákona zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - prvé čtení (8. října 2002) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (8. října 2002) 
č. 79k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení (8. října 2002) 
č. 80k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení (8. října 2002) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)