Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

č. 80k návrhu na volbu členů dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení (8. listopadu 2006) 
č. 81k návrhu na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky (8. listopadu 2006) 
č. 82k návrhu na volbu člena Rady České tiskové kanceláře (8. listopadu 2006) 
č. 83k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu (8. listopadu 2006) 
č. 84k návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (8. listopadu 2006) 
č. 85k návrhu na volbu člena a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (8. listopadu 2006) 
č. 86k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) 
č. 87k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) 
č. 88ke Zprávě České národní banky o inflaci - červenec 2006 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2006) (8. listopadu 2006) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) 
č. 90k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (8. listopadu 2006) 
č. 91k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (8. listopadu 2006) 
č. 92k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (8. listopadu 2006) 
č. 93k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti (8. listopadu 2006) 
č. 94k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (8. listopadu 2006) 
č. 95k návrhu na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury (8. listopadu 2006) 
č. 96k návrhu na volbu člena a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (8. listopadu 2006) 
č. 97k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zprávě o činnosti Fondu za rok 2005 /sněmovní tisk 25/ (8. listopadu 2006) 
č. 98k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007 /sněmovní tisk 30/ (8. listopadu 2006) 
č. 99k návrhu poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - třetí čtení (8. listopadu 2006) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)