Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 81Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2002 a aktualizace rozpočtu na rok 2003 (9. dubna 2003) 
č. 82Návrh poslanců Waltera Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření s energií, (sněmovní tisk 161). (23. dubna 2003) 
č. 83Vládní návrh na vydání zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk 196) (23. dubna 2003) 
č. 84Vládní návrh zákona o Antarktidě, (sněmovní tisk 195) (23. dubna 2003) 
č. 85Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., (sněmovní tisk 171) (23. dubna 2003) 
č. 86Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, (sněmovní tisk 211) (23. dubna 2003) 
č. 87Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 85 (23. dubna 2003) 
č. 88Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 206 (23. dubna 2003) 
č. 89Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/192 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 120 (24. dubna 2003) 
č. 90Zahraniční cesta poslanců - Slovensko ve dnech 2. - 3. června 2003 (24. dubna 2003) 
č. 91Roční uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 a výroční zpráva o činnosti Fondu (3. června 2003) 
č. 92Závěrečný účet za rok 2002, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (3. června 2003) 
č. 93Závěrečný účet za rok 2002, kapitola č. 348 Český báňský úřad (3. června 2003) 
č. 94Závěrečný účet za rok 2002, kapitola č. 315 Ministerstvo životního prostředí (3. června 2003) 
č. 95Závěrečný účet za rok 2002, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra (3. června 2003) 
č. 96Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 212 (11. června 2003) 
č. 97Návrh státního závěrečného účtu za rok 2002, kapitola 380 - Okresní úřady (11. června 2003) 
č. 98Státní závěrečný účet obcí a krajů (11. června 2003) 
č. 99kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 74. (11. června 2003) 
č. 100Vládní návrh zákona správní řád, sněmovní tisk 201 (11. června 2003) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)