Návrh pořadu 11. schůze

Od 11. 3. 2003 14:00

 Slib poslance

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry