Návrh pořadu 17. schůze

Od 10. 6. 2003, 20 minut po ukončení 16. schůze

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human   

  2. 2.

    Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v souvislosti s Union-bankou