Návrh pořadu 24. schůze

Od 5. 12. 2003 09:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Zpráva vlády o přípravě privatizace hnědouhelných společností