Návrh pořadu 29. schůze

Od 2. 3. 2004 14:00

návrh pořadu nebyl schválen a schůze byla ukončena

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace předsedy vlády o postupu a kritériích nominace zástupců České republiky do institucí Evropské unie