Návrh pořadu 3. schůze

Od 6. 8. 2002 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

 2. 2.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 3. 3.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 4. 4.

  Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 5. 5.

  Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 6. 6.

  Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 7. 7.

  Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2002   

 8. 8.

  Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání   

 9. 9.

  Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 10.

  Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 184 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 192 o bezpečnosti a zdraví v zemědělství přijaté na 89. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2001 /sněmovní tisk 1/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 11.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 2. 12.

  Ústní interpelace