Pořad 18. schůze

15.10.2014 11 - 14 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.