Pořad 40. schůze

28.01.2016 09 - 11 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.