Pořad 45. schůze

21.04.2016 11 - 13 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.