Předpis 183/2019 Sb.

Citace183/2019 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017
Částka78 (19. 7. 2019)
Účinnostod 19. 7. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)