Předpis 223/2019 Sb.

Citace223/2019 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017
Částka96 (5. 9. 2019)
Účinnostod 5. 9. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)