Předpis 224/2019 Sb.

Citace224/2019 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
Částka96 (5. 9. 2019)
Účinnostod 5. 9. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)