Předpis 225/2019 Sb.

Citace225/2019 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Částka96 (5. 9. 2019)
Účinnostod 5. 9. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:


ISP (příhlásit)