Předpis 97/2004 Sb.

Citace97/2004 Sb.
NázevVyhláška k provedení zákona o ochranných známkách
Částka31 (4. 3. 2004)
Účinnostod 1. 4. 2004
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
286/2018rušíZákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)