Předpis 215/2000 Sb.

Citace215/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka65 (21. 7. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
501 Novela zákona opatřeních v soudnictví

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 215/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
436/1991novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 
Derogace pasivní
6/2002rušíZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)