Dokument EU 11514/19

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která ovlivňují vnitřní trh a týkají se přeshraničních činností
/kód dokumentu 11514/19, COM(2019) 370 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1151419en.pdf
e1151419en.docx (Dokument DOCX, 125 KB)
e1151419en-ad01.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
e1151419en-ad01.docx (Dokument DOCX, 514 KB)ISP (příhlásit)