Dokument EU 11519/19

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of recent alleged money laundering cases involving EU credit institutions - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení nedávných případů údajného praní peněz zahrnujících úvěrové instituce EU
/kód dokumentu 11519/19, COM(2019) 373 final/

Přílohy dokumentu

anglická verze
e1151919en.pdf
e1151919en.docx (Dokument DOCX, 133 KB)ISP (příhlásit)