Dokument EU 11593/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru
/kód dokumentu 11593/19, COM(2019) 355 final/

Přílohy dokumentu

e1159319cs.pdf
e1159319cs.docx (Dokument DOCX, 115 KB)ISP (příhlásit)