Dokument EU 11915/19

Zpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2018
/kód dokumentu 11915/19, COM(2019) 356 final/

Přílohy dokumentu

e1191519cs.pdf
e1191519cs.docx (Dokument DOCX, 711 KB)
e1191519cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 789 KB)
e1191519cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 113 KB)ISP (příhlásit)