Dokument EU 11920/19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020)
/kód dokumentu 11920/19, COM(2019) 397 final/

Přílohy dokumentu

e1192019cs.pdf
e1192019cs.docx (Dokument DOCX, 99 KB)ISP (příhlásit)