Dokument EU 12747/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
/kód dokumentu 12747/19, COM(2019) 441 final, 2019/0207(NLE)/

Přílohy dokumentu

e1274719cs.pdf
e1274719cs.docx (Dokument DOCX, 94 KB)
e1274719cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 495 KB)
e1274719cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 90 KB)ISP (příhlásit)