Dokument EU 13286/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit lepší fungování zadávání veřejných zakázek v Evropě a pro Evropu
/kód dokumentu 13286/17, COM(2017) 572 final/

Přílohy dokumentu

e1328617cs.pdf
e1328617cs.docx (Dokument DOCX, 140 KB)ISP (příhlásit)