Dokument EU 13682/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Dvacátá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
/kód dokumentu 13682/19, COM(2019) 552 final/

Přílohy dokumentu

e1368219cs.pdf
e1368219cs.docx (Dokument DOCX, 129 KB)ISP (příhlásit)