Dokument EU 13764/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, včetně zprávy o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 599/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
/kód dokumentu 13764/19, COM(2019) 562 final/

Přílohy dokumentu

e1376419cs.pdf
e1376419cs.docx (Dokument DOCX, 274 KB)
e1376419cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 621 KB)
e1376419cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 100 KB)ISP (příhlásit)