Dokument EU 13858/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích
/kód dokumentu 13858/19, COM(2019) 565 final/

Přílohy dokumentu

e1385819cs.pdf
e1385819cs.docx (Dokument DOCX, 169 KB)ISP (příhlásit)