Dokument EU 13889/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení v polovině období − program pro spotřebitele na období 2014−2020
/kód dokumentu 13889/19, COM(2019) 490 final/

Přílohy dokumentu

e1388919cs.pdf
e1388919cs.docx (Dokument DOCX, 109 KB)ISP (příhlásit)