Stálá komise pro sdělovací prostředky
Pozvánka na schůzi č. 7

Související sněmovní tisky

240 Zpr. o stavu vys. a čin. Rady pro rozhlas. a telev.vysílání

274 V. n. z. o rozhlas. a televizních poplatcích

275 V. n. z. o České televizi

280 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2002
ISP (příhlásit)