Stálá komise pro sdělovací prostředky
Pozvánka na schůzi č. 21 (24. května 2005)

Související sněmovní tisky

903 Zpráva o stavu vysílání Rady RTV za rok 2004

938 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2004

943 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2004
ISP (příhlásit)