Organizační výbor
Usnesení č. 12 (9. září 2010)

Související sněmovní tisky

38 Novela z. o VÚSC

38 Novela z. o VÚSC

38 Novela z. o VÚSC

38 Novela z. o VÚSC

47 Novela z. o loteriích

47 Novela z. o loteriích

47 Novela z. o loteriích

47 Novela z. o loteriích

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

53 Novela z. o krmivech

53 Novela z. o krmivech

53 Novela z. o krmivech

53 Novela z. o krmivech

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

65 Novela z. o krizovém řízení

65 Novela z. o krizovém řízení

65 Novela z. o krizovém řízení

65 Novela z. o krizovém řízení

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

81 Novela z. o základních registrech

81 Novela z. o základních registrech

81 Novela z. o základních registrech

81 Novela z. o základních registrech

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení
ISP (příhlásit)