Organizační výbor
Usnesení č. 15 (9. září 2010)

Související sněmovní tisky

1 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009

1 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009

1 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009

1 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2009

2 Informace o podpořeném financování za rok 2009

2 Informace o podpořeném financování za rok 2009

2 Informace o podpořeném financování za rok 2009

2 Informace o podpořeném financování za rok 2009

3 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou (1 - 12/2009)

3 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou (1 - 12/2009)

3 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou (1 - 12/2009)

3 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou (1 - 12/2009)

4 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

4 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

4 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

4 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

5 Strategie boje proti extremismu v roce 2009

5 Strategie boje proti extremismu v roce 2009

5 Strategie boje proti extremismu v roce 2009

5 Strategie boje proti extremismu v roce 2009

6 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009

6 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009

6 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009

6 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2009

7 Novela z. Ústava České republiky

7 Novela z. Ústava České republiky

7 Novela z. Ústava České republiky

7 Novela z. Ústava České republiky

8 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

8 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

8 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

8 Návrh ústavního zákona o celostátním referendu

9 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

9 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

9 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

9 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

10 1. doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahraničními partnery

10 1. doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahraničními partnery

10 1. doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahraničními partnery

10 1. doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahraničními partnery

11 Novela z. Ústava České republiky

11 Novela z. Ústava České republiky

11 Novela z. Ústava České republiky

11 Novela z. Ústava České republiky

12 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009

12 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009

12 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009

12 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání v roce 2009

13 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2009

13 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2009

13 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2009

13 Inf. o nasazení sil MO v zahraničních operacích v roce 2009

14 Protokol mezi ČR a Indickou rep. o podpoře a ochr. investic

14 Protokol mezi ČR a Indickou rep. o podpoře a ochr. investic

14 Protokol mezi ČR a Indickou rep. o podpoře a ochr. investic

14 Protokol mezi ČR a Indickou rep. o podpoře a ochr. investic

15 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

15 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

15 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

15 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2009

16 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010

16 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010

16 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010

16 Zpráva o finanční stabilitě 2009/2010

17 Novela z. o účetnictví

17 Novela z. o účetnictví

17 Novela z. o účetnictví

17 Novela z. o účetnictví

18 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

18 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

18 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

18 Smlouva mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

19 Doh. mezi ČR a vládou Černé Hory o podpoře a ochr. investic

19 Doh. mezi ČR a vládou Černé Hory o podpoře a ochr. investic

19 Doh. mezi ČR a vládou Černé Hory o podpoře a ochr. investic

19 Doh. mezi ČR a vládou Černé Hory o podpoře a ochr. investic

20 Prot. mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře a ochr. investic

20 Prot. mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře a ochr. investic

20 Prot. mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře a ochr. investic

20 Prot. mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře a ochr. investic

21 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2009

21 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2009

21 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2009

21 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2009

22 N.z. o zrušení listinných akcií na majitele

22 N.z. o zrušení listinných akcií na majitele

22 N.z. o zrušení listinných akcií na majitele

22 N.z. o zrušení listinných akcií na majitele

23 Novela z. o hlavním městě Praze

23 Novela z. o hlavním městě Praze

23 Novela z. o hlavním městě Praze

23 Novela z. o hlavním městě Praze

24 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

24 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

24 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

24 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

25 Novela z. o pozemních komunikacích

25 Novela z. o pozemních komunikacích

25 Novela z. o pozemních komunikacích

25 Novela z. o pozemních komunikacích

26 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

26 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

26 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

26 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

27 Novela z. o České televizi

27 Novela z. o České televizi

27 Novela z. o České televizi

27 Novela z. o České televizi

28 Novela z. o odpadech

28 Novela z. o odpadech

28 Novela z. o odpadech

28 Novela z. o odpadech

29 Novela z. o podm. prov. vozidel na pozem. komunikacích

29 Novela z. o podm. prov. vozidel na pozem. komunikacích

29 Novela z. o podm. prov. vozidel na pozem. komunikacích

29 Novela z. o podm. prov. vozidel na pozem. komunikacích

30 Novela z. o civilním letectví

30 Novela z. o civilním letectví

30 Novela z. o civilním letectví

30 Novela z. o civilním letectví

31 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

31 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

31 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

31 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2009

32 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2009

32 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2009

32 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2009

32 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2009

33 Novela z. o loteriích

33 Novela z. o loteriích

33 Novela z. o loteriích

33 Novela z. o loteriích

34 Sml. mezi ČR a Rep. Srbsko o podpoře a ochr. investic

34 Sml. mezi ČR a Rep. Srbsko o podpoře a ochr. investic

34 Sml. mezi ČR a Rep. Srbsko o podpoře a ochr. investic

34 Sml. mezi ČR a Rep. Srbsko o podpoře a ochr. investic

35 Protokol mezi ČR a Rep. Srbsko o zamezení dvojímu zdanění

35 Protokol mezi ČR a Rep. Srbsko o zamezení dvojímu zdanění

35 Protokol mezi ČR a Rep. Srbsko o zamezení dvojímu zdanění

35 Protokol mezi ČR a Rep. Srbsko o zamezení dvojímu zdanění

36 Sml. mezi ČR a vl. Čínské lid. rep. o zamezení dvoj. zdanění

36 Sml. mezi ČR a vl. Čínské lid. rep. o zamezení dvoj. zdanění

36 Sml. mezi ČR a vl. Čínské lid. rep. o zamezení dvoj. zdanění

36 Sml. mezi ČR a vl. Čínské lid. rep. o zamezení dvoj. zdanění

37 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2009

37 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2009

37 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2009

37 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2009

38 Novela z. o VÚSC

38 Novela z. o VÚSC

38 Novela z. o VÚSC

38 Novela z. o VÚSC

39 Doh. mezi ČR a Královstvím Saudské Arábie o ochraně investic

39 Doh. mezi ČR a Královstvím Saudské Arábie o ochraně investic

39 Doh. mezi ČR a Královstvím Saudské Arábie o ochraně investic

39 Doh. mezi ČR a Královstvím Saudské Arábie o ochraně investic

40 Prot. mezi ČR a Uzbeckou rep. o podpoře a ochraně investic

40 Prot. mezi ČR a Uzbeckou rep. o podpoře a ochraně investic

40 Prot. mezi ČR a Uzbeckou rep. o podpoře a ochraně investic

40 Prot. mezi ČR a Uzbeckou rep. o podpoře a ochraně investic

41 Prot. mezi ČR a Guatemalskou rep. o podpoře a ochr. investic

41 Prot. mezi ČR a Guatemalskou rep. o podpoře a ochr. investic

41 Prot. mezi ČR a Guatemalskou rep. o podpoře a ochr. investic

41 Prot. mezi ČR a Guatemalskou rep. o podpoře a ochr. investic

42 Doh.mezi ČR a Estonskou rep. o změně Dohody o ochr. investic

42 Doh.mezi ČR a Estonskou rep. o změně Dohody o ochr. investic

42 Doh.mezi ČR a Estonskou rep. o změně Dohody o ochr. investic

42 Doh.mezi ČR a Estonskou rep. o změně Dohody o ochr. investic

43 Doh. mezi ČR a Gruzií o podpoře a ochraně investic

43 Doh. mezi ČR a Gruzií o podpoře a ochraně investic

43 Doh. mezi ČR a Gruzií o podpoře a ochraně investic

43 Doh. mezi ČR a Gruzií o podpoře a ochraně investic

44 Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství

44 Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství

44 Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství

44 Úmluvy MOP o inspekci práce v prům. a obch. a v zemědělství

47 Novela z. o loteriích

47 Novela z. o loteriích

47 Novela z. o loteriích

47 Novela z. o loteriích

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

48 Prot. o přechodných ustanoveních ke Smlouvě o Evropské unii

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

49 Doh. mezi ČR a vlád. Bulh. rep. o spolup. proti trestné čin.

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

50 Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

51 Zpráva o inflaci - červenec 2010

51 Zpráva o inflaci - červenec 2010

51 Zpráva o inflaci - červenec 2010

51 Zpráva o inflaci - červenec 2010

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

52 Úmluva o používání informační technologie pro celní účely

53 Novela z. o krmivech

53 Novela z. o krmivech

53 Novela z. o krmivech

53 Novela z. o krmivech

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

54 Doh. mezi ČR a vládou Ázerbájdžánské rep. o letecké dopravě

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

55 Sml. mezi ČR a SR o údržbě a opravách silničních objektů

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

56 Doh. mezi ČR a vládou Arménské rep. o letecké dopravě

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

57 Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

58 Vl. n. změny Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

59 Sml. mezi ČR a SR o společných státních hranicích

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

60 Doh.mezi ČR a Rep.Makedonie o spolup. proti trestné činnosti

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

61 Sml. mezi ČR a Arménskou rep. o předávání a přebírání osob

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

62 Statut Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

63 Doh.o stabilizaci a přidružení mezi ES a Rep.Srbsko

65 Novela z. o krizovém řízení

65 Novela z. o krizovém řízení

65 Novela z. o krizovém řízení

65 Novela z. o krizovém řízení

68 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009

68 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009

68 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009

68 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

70 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

71 Doh. mezi ČR a Marockým král. o podpoře a ochraně investic

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

72 Smlouva o sociál. zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

73 Sml. mezi ČR a Syrskou arabskou rep. o sociálním zabezpečení

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

74 Novela z. - režim Evrop. společ. pro kontrolu vývozu zboží

76 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2008

76 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2008

76 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2008

76 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2008

77 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2009

77 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2009

77 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2009

77 Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB za rok 2009

81 Novela z. o základních registrech

81 Novela z. o základních registrech

81 Novela z. o základních registrech

81 Novela z. o základních registrech

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

82 Novela z. o oběhu osiva a sadby

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

83 Novela z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

84 Vl.n.z. o finančním zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

85 Vl.n.z. o změně zákonů v souvisl.s přij. zák.o fin.zajištění

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení

86 Úmluva o centralizovaném celním řízení
ISP (příhlásit)