Rozhodnutí předsedy PS č. 8

k projednání tisků 155-158 ve zkráceném jednání, k přikázání výborům a stanovení lhůty k projednání (29. října 2010)
ISP (příhlásit)