Sněmovní tisk 177/0, část č. 6/7
Novela z. o platebním styku - EU
ISP (příhlásit)