Sněmovní tisk 1221/0
Dohoda mezi ES a Ukrajinou o navigačním systému (GNSS)
ISP (příhlásit)