Sněmovní tisk 166/0
N.z. o zavedení max. vyměřov. základu pro placení pojistného
ISP (příhlásit)