Sněmovní tisk 308/0
Interpelace V. Exnera na K. Schwarzenberga ve věci nežádoucí situace na velvyslanectví ve Vietnamu
ISP (příhlásit)