Sněmovní tisk 1107/0, část č. 1/4
Novela z. o přestupcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t110700.pdf (Dokument PDF, 448 KB)t110700.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1107a0.pdf (Dokument PDF, 345 KB)t1107a0.doc

Rozesláno poslancům

8. července 2013 v 10:45




ISP (příhlásit)