Sněmovní tisk 295/0
Písemná interpelace V. Filipa na K. Schwarzenberga ve věci stížnosti na postup konzulár. úseku při udělování víz
ISP (příhlásit)